13 Grudnia 1981

W dniu dzisiejszym, w 37-mą Rocznicę Wprowadzenia Stanu Wojennego, odbyła się Uroczystość Zapalenia Zniczy na Placu Litewskim w Lublinie. Obchody zostały zorganizowane przez Honorowy Komitet Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”. W imieniu Senatora Andrzeja Stanisławka zapaliliśmy okolicznościowy Znicz.

Przedwyborcza wizyta w programie ‚Tak Jest’ telewizji TVN

21 października 2018r., w ostatnich godzinach przed wyborami, Senator Andrzej Stanisławek wziął udział w programie Tak Jest telewizji TVN. W dyskusji, która dotyczyła najbliższych wyborów samorządowych, Pan Senator podkreślił wagę udziału w wyborach wszystkich obywateli uprawnionych do głosowania. ‚Mobilizacja społeczeństwa i udział w wyborach są konieczne, ponieważ są bardzo dobre programy i społeczeństwo musi wziąć odpowiedzialność za to co się dzieje w kraju’, powiedział. 

Wizyta w programie „Tak Jest” TVN

13.09.2018r. Senator Andrzej Stanisławek wraz z Posłem Andrzejem Halickim wziął udział w programie Tak Jest TVN. Dyskusja dotyczyła przypadków łamania praworządności przez sędziów Sądu Najwyższego.

Międzyparlamentarna Konferencja ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w Unii Europejskiej, Wiedeń 2018

 Senator Andrzej Stanisławek uczestniczył w Międzyparlamentarnej Konferencji ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w Unii Europejskiej, która odbyła się w dniach 17-18 września 2018 r.  w Wiedniu. Na Konferencji  podkreślono, że cyfryzacja, digitalizacja i robotyzacja to jedne z największych wyzwań dla światowej i polskiej gospodarki w najbliższych dziesięcioleciach.  Powyższe procesy będą miały decydujący wpływ na rynek pracy, a tym samym na sytuację materialną gospodarstw domowych. Omówiono następujące problemy związane z cyfryzacją środowiska pracy i jej wpływem na zatrudnienie:

  • Cyfryzacja i robotyzacja – zagrożenie dla pracowników o niskich kwalifikacjach wykonujących rutynowe i powtarzalne zawody.
  • Cyfryzacja gospodarki – wyzwanie dla polityki fiskalnej, systemu opieki społecznej i rynku pracy.
  • Nowe modele biznesowe – szansa na aktywizację zawodową rodziców, niepełnosprawnych i osób biernych zawodowo.
  • Cyfryzacja gospodarki – szansa czy zagrożenie dla pozycji kobiet na rynku pracy.
  • Cyfryzacja – wyzwanie dla systemu edukacji. Promocja modelu Lifelong Learning.

Na Konferencji podkreślono, że inwestycje, innowacje i edukacja są głównymi czynnikami bardziej konkurencyjnej EuropyStwierdzono, że tym co w długim okresie gwarantuje utrzymanie wzrostu gospodarczego i konkurencyjności jest wzrost produktywności wynikający z innowacyjności gospodarki. UE, licząc 7% światowej populacji, może się pochwalić 20% globalnych B+R czy 1/3 publikacji naukowych o najwyższej jakości. Państwa UE wydały średnio 2,03% PKB na B+R. To ponad dwa razy więcej niż Polska (0,96% PKB), ale wciąż mniej niż światowi liderzy – Izrael, Korea (po ok. 4,3% PKB), Japonia, Tajwan (po ok. 3,1%) i USA (2,7%) i podobnie jak w Chinach (2,11%). Kolejnym problemem jest znaczne zróżnicowanie pod względem innowacyjności zarówno pomiędzy państwami UE jak i wewnątrz nich, co może osłabiać potencjał innowacyjny UE. Dużym wyzwaniem dla UE, ale i całego rozwiniętego świata, będzie zmierzenie się w kontekście przemian technologicznych i ekonomicznych z dwoma trendami – mianowicie spowolnieniem wzrostu produktywności oraz wzrostem nierówności. Zastanawiające jest bowiem, że przełomowym zmianom z ostatnich lat, określanych zbiorczo przemysłem 4.0 lub digitalizacją ekonomii towarzyszy – zarówno na poziomie globalnym jak i UE – spowolnienie wzrostu produktywności.

 

Senator Andrzej Stanisławek na Konferencji w Wiedniu 17-18.09.2018r.

Wizyta Pani Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz

Dnia 14.09.2018 z wizytą w Lublinie przebywała Pani Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Jadwiga Emilewicz. Pan Senator Andrzej Stanisławek uczestniczył w koferencji prasowej oraz spotkaniach Pani Minister.

Konferencja Prasowa ‚Mały ZUS dla Małych Firm’ oraz Konwencja PIS

06.09.2018 Senator Andrzej Stanisławek zorganizował konferencję prasową, na której przedstawił kandydatów do Sejmiku Wojewódzkiego: p.Zbigniewa Wojciechowskiego oraz p.Jacka Szczota. Następnie poinformował o Konwecji Zjednoczonej Prawicy, która odbyła się 02.09 br. informując o planie Premiera Morawieckiego na wybory samorządowe. Pan Senator także poinformował dziennikarzy o ustawie ‚Mały ZUS dla Małych Firm’ oraz tzw. działalności nierejestrowanej.

Senator Andrzej Stanisławek

Od lewej: Zbigniew Wojciechowski, Senator Andrzej Stanisławek i Jacek Szczot

Zbigniew Wojciechowski (2-gie miejsce na liście Okręgu nr 1)

Jacek Szczot (2-gie miejsce na liście Okręgu nr 2)

 

 

 

Kongres 60 Milionów

30 sierpnia br. Senator Andrzej Stanisławek wziął udział w uroczystości otwarcia Kongresu 60 Milionów-Globalnego Zjazdu Polonii w Jasionce k.Rzeszowa. 

W trakcie Panelu „Budowanie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej” Senator przypomniał, że nie ma drugiego takiego kraju, który by przetrwał tyle lat bez tożsamości jako państwo, ale gdzie tożsamość narodowa została utrzymana. Podkreślił, że jest to powód, dla którego nie możemy się absolutnie niczego wstydzić w Europie i na świecie. Istotne jest budowanie wizerunku Polski w świecie w oparciu o tę historię, ale też o historię tolerancji, historię podstaw chrześcijaństwa europejskiego. Senator uważa, że powinno nas połączyć to, że bez względu na nasze poglądy, czy przekonania wszyscy razem budujemy jedną Polskę, jeden wizerunek Polski. Wewnątrz kraju oczywiście możemy się spierać politycznie i na tym polega też demokracja, że spór demokratyczny w ramach walki politycznej jest naturalny dla każdego kraju demokratycznego, ale budowanie tego wizerunku na zewnątrz powinno nas wszystkich łączyć.

Senator zaznaczył, że Senat prowadzi szeroką działalność promującą polską gospodarkę; uczestnicząc, a także organizując międzynarodowe konferencje pokazuje potencjał Polski, który można wykorzystać na arenie międzynarodowej.  Senator wskazał turystykę i agroturystykę jako jeden z aspektów, na którym można zbudować wizerunek. Stwierdził, że należy zainteresować Polonię możliwością wymiany młodzieży, żeby poznała nasz kraj i „odbierała swoją pierwszą ojczyznę jako kraj bezpieczny i demokratyczny, kraj ze zdrową żywnością, pięknymi krajobrazami”.

Kongres 60 Milionów – panel „Budowanie wizeruku Polski”

Na zdjęciu m.in. Anna Maria Anders, pełnomocnik Rządu ds. Dialogu Międzynarodowego oraz Rita Cosby, amerykańska dziennikarka telewizyjna, trzykrotna laureatka Nagrody Emmy

Dyskusja w trakcie panelu „Budowanie wizerunku Polski”

Wizyta Delegacji Sułtanatu Omanu w Lublinie

W maju gościłem w Lublinie delegację Sułtanatu Omanu. W pragramie były m.in. spotkania na lubelskich uczelniach oraz wycieczka do Uzdrowiska Nałęczów.

 

Czytaj więcej na:

 

Czytaj więcej na:

 

Czytaj więcej na:

Konferencja ws. Ustawy „Konstytucja dla Nauki”

12 lipca 2018 roku na konferencji prasowej rozmawialiśmy na temat Ustawy „Konstytucja dla Nauki”

 

Czytaj więcej na:

Skutki ustawy o Sądzie Najwyższym

4 lipca gościłem w programie TAK JEST

 

Czytaj więcej na: