Spotkanie i Konferencja przewodniczących i komisji parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej

 

 

O wspólnych wartościach oraz współpracy w wymiarze parlamentarnym i problemach, przed którymi stoi Unia Europejska rozmawiano podczas 15. spotkania przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej 2 marca 2018 r. w Budapeszcie, w którym wziąłem udział. Przewodniczący węgierskiego Zgromadzenia Narodowego László Kövér podsumowując węgierską prezydencję V4 mówił, że założone cele udało się zrealizować: „Wzmocniliśmy nasza współpracę”. László Kövér mówił, że szczególne miejsce zajęło podkreślanie wspólnych europejskich wartości. Wskazał na wartości chrześcijańskie, które są zakorzenione w tradycji i tożsamości narodowej poszczególnych krajów. Zdaniem przewodniczącego „najlepiej w Unii Europejskiej wartości te reprezentują cztery kraje grupy”.

Elektryczne autobusy dla Lublina

W Ministerstwie Rozwoju w dniu 20 lutego 2017 r. został podpisany list intencyjny na rozpoczęcie działań w ramach elektromobilności dla Lublina. Czytaj więcej

TVP Lublin: Program Pod Ciśnieniem 18.11.2017

W programie „Pod Ciśnieniem” w TVP 3 Lublin rozmawialiśmy o Planie Morawieckiego i Obronie Terytorialnej Kraju. Czytaj więcej

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności na temat potencjału innowacyjnej gospodarki cyfrowej w Polsce

W dniu 15 lutego 2017 roku odbyła się w Senacie RP Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności dotycząca tematu potencjału innowacyjnej gospodarki cyfrowej w Polsce. Czytaj więcej

TVP Lublin: Program Pod Ciśnieniem 11.02.2017

W programie „Pod Ciśnieniem” w TVP 3 Lublin rozmawialiśmy o wypadku Pani Premier oraz o wizycie w Polsce Kanclerz Niemiec. Czytaj więcej

Radio Lublin: Czy wysiłek wicepremiera Morawieckiego zostanie zmarnowany?

Podczas audycji w Radio Lublin rozmawialiśmy na temat Planu Morawieckiego. Czytaj więcej

IV Polski Kongres Przedsiębiorczości w Lublinie

Podczas IV Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, który odbył się w Lublinie wziąłem udział w debacie poświęconej kształceniu dualnemu. Czytaj więcej

Otwarto w Lublinie Wydział Tworzenia Oprogramowania Departamentu Informatyki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na otwarcie Wydział Tworzenia Oprogramowania Departamentu Informatyki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do Lublina przyjechał Minister Rolnictwa Pan Krzysztof Jurgiel. Czytaj więcej