13 Grudnia 1981

W dniu dzisiejszym, w 37-mą Rocznicę Wprowadzenia Stanu Wojennego, odbyła się Uroczystość Zapalenia Zniczy na Placu Litewskim w Lublinie. Obchody zostały zorganizowane przez Honorowy Komitet Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”. W imieniu Senatora Andrzeja Stanisławka zapaliliśmy okolicznościowy Znicz.