Spotkanie z firmą z branży IT- VentureDevs

25.09.2018r. w lubelskim biurze Senatora Andrzeja Stanisławka odbyło się spotkanie Pana Senatora z prezesami, a zarazem współzałożycielami amerykańskiej firmy IT VentureDevs, panami Joe Gardnerem i Wojciechem Sobczukiem oraz wiceprezesem ds. IT, Grzegorzem Ławnikiem. VentureDevs współpracuje z takimi podmiotami jak np. Uber, Rodzina Królewska z Dubaju, Boeing czy Mariott.  Lubelski oddział VentureDevs działa zaledwie od marca 2018r., a już zatrudnia ponad 30 osób. Zarząd firmy jest zainteresowany ścisłą współpracą z uczelniami lubelskimi oraz innymi podmiotami zainteresowanymi rozwojem środowiska IT w Lublinie.  Panowie wierzą, że poziom kształcenia na lubelskich uczelniach jest coraz wyższy, a ich absolwenci coraz częściej będą znajdowali satysfakcjonujące miejsca pracy właśnie w Lublinie. Warto dodać, że panowie Wojciech Sobczuk i Grzegorz Ławnik są rodowitymi lublinianinami:). 

Od lewej: założyciele spółki VentureDevs: Wojciech Sobczuk i Joe Gardner oraz Senator Andrzej Stanisławek