Międzyparlamentarna Konferencja ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w Unii Europejskiej, Wiedeń 2018

 Senator Andrzej Stanisławek uczestniczył w Międzyparlamentarnej Konferencji ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w Unii Europejskiej, która odbyła się w dniach 17-18 września 2018 r.  w Wiedniu. Na Konferencji  podkreślono, że cyfryzacja, digitalizacja i robotyzacja to jedne z największych wyzwań dla światowej i polskiej gospodarki w najbliższych dziesięcioleciach.  Powyższe procesy będą miały decydujący wpływ na rynek pracy, a tym samym na sytuację materialną gospodarstw domowych. Omówiono następujące problemy związane z cyfryzacją środowiska pracy i jej wpływem na zatrudnienie:

  • Cyfryzacja i robotyzacja – zagrożenie dla pracowników o niskich kwalifikacjach wykonujących rutynowe i powtarzalne zawody.
  • Cyfryzacja gospodarki – wyzwanie dla polityki fiskalnej, systemu opieki społecznej i rynku pracy.
  • Nowe modele biznesowe – szansa na aktywizację zawodową rodziców, niepełnosprawnych i osób biernych zawodowo.
  • Cyfryzacja gospodarki – szansa czy zagrożenie dla pozycji kobiet na rynku pracy.
  • Cyfryzacja – wyzwanie dla systemu edukacji. Promocja modelu Lifelong Learning.

Na Konferencji podkreślono, że inwestycje, innowacje i edukacja są głównymi czynnikami bardziej konkurencyjnej EuropyStwierdzono, że tym co w długim okresie gwarantuje utrzymanie wzrostu gospodarczego i konkurencyjności jest wzrost produktywności wynikający z innowacyjności gospodarki. UE, licząc 7% światowej populacji, może się pochwalić 20% globalnych B+R czy 1/3 publikacji naukowych o najwyższej jakości. Państwa UE wydały średnio 2,03% PKB na B+R. To ponad dwa razy więcej niż Polska (0,96% PKB), ale wciąż mniej niż światowi liderzy – Izrael, Korea (po ok. 4,3% PKB), Japonia, Tajwan (po ok. 3,1%) i USA (2,7%) i podobnie jak w Chinach (2,11%). Kolejnym problemem jest znaczne zróżnicowanie pod względem innowacyjności zarówno pomiędzy państwami UE jak i wewnątrz nich, co może osłabiać potencjał innowacyjny UE. Dużym wyzwaniem dla UE, ale i całego rozwiniętego świata, będzie zmierzenie się w kontekście przemian technologicznych i ekonomicznych z dwoma trendami – mianowicie spowolnieniem wzrostu produktywności oraz wzrostem nierówności. Zastanawiające jest bowiem, że przełomowym zmianom z ostatnich lat, określanych zbiorczo przemysłem 4.0 lub digitalizacją ekonomii towarzyszy – zarówno na poziomie globalnym jak i UE – spowolnienie wzrostu produktywności.

 

Senator Andrzej Stanisławek na Konferencji w Wiedniu 17-18.09.2018r.