Wizyta Pani Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz

Dnia 14.09.2018 z wizytą w Lublinie przebywała Pani Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Jadwiga Emilewicz. Pan Senator Andrzej Stanisławek uczestniczył w koferencji prasowej oraz spotkaniach Pani Minister.