Kongres Konsument 2018 – Kto tworzy cyfrowego konsumenta?

Kongres Konsumenta to coroczna największa w Polsce konferencja na temat ochrony konsumentów, organizowana z okazji Światowego Dnia Praw Konsumenta.
W tym roku odbyła się w dniach 14 i 15 marca na stadionie PGE Narodowym.

Konsument mobilny – jak zmienia się sytuacja konsumenta w cyfryzującym się świecie? – to część poświęcona otoczeniu konsumenta, nowym technologiom i związanymi z tym zjawiskiem oczekiwaniom konsumentów wobec biznesu, ale przede wszystkim, jak przedsiębiorcy zmieniają się, jak wyglądają modele biznesowe i zmiany legislacyjne.

Udział w tym panelu wzięli: Senator Andrzej Stanisławek, Przewodniczący Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności i członek Senackiego Zespołu ds. Ochrony Konsumentów; Dominik Wójcicki, Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii; Jakub Kłoczewiak, Dyrektor Relacji z Klientami,  Allegro.pl; Marta Brzoza, Dyrektor Współpracy Regulacyjnej, Orange; Kamil Pluskwa-Dąbrowski, Prezes Federacji Konsumentów. 

Czytaj więcej na: