Szanse na rozwój transportu zeroemisyjnego w Polsce

W poniedziałek w Senacie RP, na komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności której przewodniczę, miała miejsce konferencja na temat rozwoju 0-emisyjnego transportu. Jest to kolejne wydarzenie wspierające projekty związane z rozwojem elektromobilności oraz transportem opartym na paliwach alternatywnych.