Spotkanie V4

Spotkanie Przewodniczących delegacji Komisji ds. Gospodarki Parlamentów Państw Wyszehradzkich

W programie spotkania znalazły się kwestie związane z ukierunkowaną rewizją dyrektywy o delegowaniu pracowników, przygotowaniami do kolejnego okresu budżetowego i polityki spójności Unii Europejskiej, a także związaną z nimi polityką gospodarczą i planami rozwoju gospodarczego. W końcowym akcie rozmów, szefowie delegacji komisji Parlamentów V4 podpisali oświadczenie końcowe, które posłuży za podstawę do przyjęcia konkluzji podczas spotkania w marcu 2018 r. Pod koniec spotkania szefowie delegacji spotkali się z przedstawicielami prasy.