Posiedzenie Komisji Zdrowia w Rydze

Wraz z delegacją Senatu RP udałem się na posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny Zgromadzenia Bałtyckiego w dniach 25-26 stycznia 2018 r. do Rygi na Łotwie. Głównym podjętym zagadnieniem była polityka alkoholowa i reakcje instytucjonalne w krajach bałtyckich, a także parlamentarna kontrola nad współpracą państw bałtyckich w sektorze opieki zdrowotnej.