Rozpoczęcie roku akademickiego

Nowy rok akademicki

Uroczystość rozpoczęcia nowego roku akademickiego na Politechnice Lubelskiej zakończył wykład inauguracyjny Pana prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Stanisławka, Senatora RP, Przewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności pt. „Innowacyjność siłą napędową rozwoju gospodarczego